WWW.ERFBELASTINGMAKELAAR.NL
BETAALT U OOK TE VEEL ERFBELASTING ?
ERFBELASTING EN WOZ-WAARDEPROCEDUREKOSTENFORMULIERENMEER UIT HANDEN GEVEN ?NIEUWSWIE ZIJN WIJ ?
MEER UIT HANDEN GEVEN ?

Andere zaken of vragen?

Erven is al lastig en ingewikkeld genoeg. Daarbij kunnen wij u helpen. Hiervoor hebben wij een breed netwerk tot onze beschikking.
Wij kunnen u van A tot Z ontzorgen of juist een deel ervan.
Wij verzorgen als u wilt de aangifte erfbelasting of het afhandelen van de nalatenschap.

Voor de fiscale afhandeling van bijvoorbeeld uw aangifte erfbelasting, nemen wij contact op met onze partner Pepijn van van den Beemt.

Voor een notariële afhandeling of het verstrekken van een verklaring van erfrecht e.d. onderhouden wij contacten met diverse notarissen.

U kunt ook denken aan beheer of verkoop van de onroerende zaak.

Ook voor gesprekken voor het overlijden of de nazorg kunt u bij ons terecht. Zo hebben we contacten voor nazorg of zorg vooraf met verschillende uitvaartverzorgers.  

De hierboven genoemde contacten zijn vrijblijvend en daarvoor bent u aan ons geen kosten verschuldigd.
Wilt u daarover meer weten kunt u contact opnemen met Mulder Vastgoedadvies, telf. 076-5933500 of mail naar
info@muldervastgoedadvies.nl

ERFBELASTING EN WOZ-WAARDEPROCEDUREKOSTENFORMULIERENMEER UIT HANDEN GEVEN ?NIEUWSWIE ZIJN WIJ ?