WWW.ERFBELASTINGMAKELAAR.NL
BETAALT U OOK TE VEEL ERFBELASTING ?
ERFBELASTING EN WOZ-WAARDEPROCEDUREKOSTENFORMULIERENMEER UIT HANDEN GEVEN ?NIEUWSWIE ZIJN WIJ ?
KOSTEN
Geen verlaagde waarde: geen kosten!
Het indienen van het WOZ-bezwaar is gratis indien de waarde niet wordt verlaagd. U heeft dan dus geen kosten!

Wel verlaagde waarde: alleen kosten op de bespaarde belasting!
Indien de waarde wordt verlaagd krijgt u hiervoor van de gemeente een vergoeding van de kosten van € 235,-, op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht welke u later naar ons overmaakt. 

Het uitwerken van een WOZ-bezwaar ten behoeve van de hieraan verbonden erfbelasting is een veelomvattende opgave. Wij motiveren de waarde inhoudelijk met taxatietechnische kennis.
De vergoeding voor ons is afgestemd op de verlaagde WOZ-waarde. Op die manier is een zo laag mogelijke waarde zowel voor u als voor ons van belang. Op die manier bent u verzekerd van onze 100% inzet.
De vergoeding wordt als volgt bepaald (excl. btw):
2,5% van de verlaagde WOZ-waarde van: € 0,- tot € 100.000,-  (met een minimum van € 750,-)
2,2% van de verlaagde WOZ-waarde van: € 100.000,- tot € 150.000,-
2,0% van de verlaagde WOZ-waarde van: € 150.000,- tot € 250.000,-
1,8% van de verlaagde WOZ-waarde van: € 250.000,- en meer
Voorbeeld  
In onze berekening is rekening gehouden met de vrijstelling ( zie www.belastingdienst.nl) Bij een WOZ-waarde van € 250.000 betalen de erven een belastingsom van : 10% van € 117.214 + 20 % van (€ 250.000 - € 117.214) -/- vrijstelling à  totaal  € 38.278,-.

Indien wij na het WOZ-bezwaar een bijgestelde waarde van € 225.000,- hebben bereikt, dan betalen de erven een belastingsom van € 33.278, dus een reductie van € 5.000,- op de te betalen belasting. Over de WOZ-winst betaalt u ons 2,5 % vergoeding voor de verrichte arbeid, met een minimum van  € 750,-.
Uw netto voordeel bedraagt dan € 4.250,- waar u zelf helemaal niets voor hoeft te doen!

ERFBELASTING EN WOZ-WAARDEPROCEDUREKOSTENFORMULIERENMEER UIT HANDEN GEVEN ?NIEUWSWIE ZIJN WIJ ?